Rijk Zwaan

Rijk Zwaan je jedna od vodećih semenskih kuća sa dugogodišnjom proizvodnjom i tradicijom.

Veliki asortiman semena svih vrsta semena dostupnim kupcima čini poljoprivredna apoteka Marina Vuković.

Proizvodi